تکنولوژی چراغی فرا روی آموزش به امید دیدار در موقعیت‌های یادگیری جدید http://edutech1390.mihanblog.com 2020-08-14T02:24:54+01:00 text/html 2020-01-05T20:35:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی دو جمعه http://edutech1390.mihanblog.com/post/601 <p> دو اتفاق تلخ بود در دو جمعه؛ </p> <p>یک جمعه مردی پر ادعا با خنده‌هاش، مملکت را بهم ریخت و چند دسته کرد. </p> <p>جمعه دیگر مردی بی‌ ادعا با خونش مملکت را یکدل و یک دسته کرد. </p> <p>یکی مردم را متفرق کرد و دیگری متحد. </p> <p>هر دو مردم را گریاندند. </p> <p>یکی مردم دعا می‌کنند زودتر بره. </p> <p>یکی مردم گریه می‌کنند چرا زود رفت. </p> <p> text/html 2019-10-16T13:39:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی تولدت مبارک کوچولو عزیز http://edutech1390.mihanblog.com/post/599 <p>تولدت مبارک </p> <p>با واسطه، دوستم داشتی </p> <p>با واسطه، دوستت داشتم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2019-10-03T13:16:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی چه روزهای خوبی بود http://edutech1390.mihanblog.com/post/598 <p>اون روزایی که بودی </p> <p>و مصرانه ازم اطلاعات می خواستی </p> <p><br> </p> <p>و من در کمال شیطنت جوابت رو نمی دادم </p> <p>چه غزل های عاشقانه ای برام فرستادی </p> <p>و چه زیبا صدایم می کردی </p> <p><br> </p> <p>و هنوز هم عشق هست </p><br> text/html 2019-08-12T15:43:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی راهنمای انتخاب رشته http://edutech1390.mihanblog.com/post/597 <p>وقتی از بشریت متنفرید، پرستار نشید! </p> <p><br> </p> <p>وقتی از عالم طلبکارید، گارسون و مهماندار نشید! </p> <p><br> </p> <p>وقتی عاشق پول و دیوانه ثروتید، دکتر یا وکیل نشید! </p> <p><br> </p> <p>اگه ارث باباتون رو از مردم طلب دارید، مسئول یا مدیر نشید! </p> <p><br> </p> <p>خلاصه که پدر ما رو درآوردید با این انتخاب رشته‌های اشتباهتون </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>خخخ </p> text/html 2019-08-06T22:02:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی شاید بیایی http://edutech1390.mihanblog.com/post/596 <p>شاید پنجشنبه بیایی </p> <p>دیدار کسانی که منتظرت هستند طلبکارانه نه عاشقانه </p> <p>بیایی که مشکلاتشان را حل کنی نه از عشق لبریزت کنند </p> <p>به شهر من خوش امدی کاش من هم می توانستم </p> <p>ببینمت </p> <p>کاش </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2019-07-29T19:30:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی یاد باد انروزگاران یاد باد http://edutech1390.mihanblog.com/post/595 <p>نزار قبانی میگه: </p> <p>اگر برای تو خیری داشت میماند </p> <p>اگر دوستدارت بود حرف میزد </p> <p> و اگر مشتاق دیدنت بود می‌آمَد...✋ text/html 2019-07-12T18:54:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی معرفی نویسنده های معروف http://edutech1390.mihanblog.com/post/593 <p>والا یه دوره تلاش کردم یه سری کتاب و نویسنده رو به دوستام معرفی کنم </p> <p>هیچ کس تره هم خورد نکرد برام </p> <p><br> </p> <p>حالا یه دانشگاهی اومده همین نویسنده ها رو از کتابخونش حذف کرده </p> <p>حالا همه دنبال این کتاب ها هستند ببینن چی توش نوشته شده مگه </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p> یعنی کلا ادم های لجبازی هستیم کافیه بگن این کار رو نکن تا تمام و کمال انجام ندیم ول کن نیستیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>داستان کشف حجاب رضاشاه بدبخت با حفظ حجاب روحانی خوش بخته </p> text/html 2019-07-08T20:46:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی رنج و نویسندگی http://edutech1390.mihanblog.com/post/592 <p><br> </p> <p>آدمی می نویسد چون رنج می کشد...! </p> <p><br> </p> <p> آندری تارکوفسکی کارگردان </p> <p><span class="icons-list"></span> </p> text/html 2019-07-07T18:09:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی هفت سال http://edutech1390.mihanblog.com/post/591 <p>همه ذرات بدن هر هفت سال یکبار جایگزین می‌شوند؛ </p> <p>بنابراین شما کسی که ۷ سال پیش بودید نیستید. </p> text/html 2019-06-02T17:06:00+01:00 edutech1390.mihanblog.com کارشناس تکنولوژی آموزشی اهنگ جدید http://edutech1390.mihanblog.com/post/589 <p>اهنگ جدید وبلاگ را پلی کنید و گوش کنید </p> <p>فوق العاده است </p>